Privacyverklaring

Inleiding

Verzekeringkan neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@kredietkan.nl.

Wie is Verzekeringkan?

Verzekeringkan is de besloten vennootschap Krediet kan B.V., kantoorhoudende te (9501 XK) Stadskanaal aan Hoogveen 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64193349.

Verzekeringkan is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verzekeringkan de verwerkingsverantwoordelijke.

Verzekeringkan heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Robert Geerts bereiken via info@kredietkan.nl.

Hoe gebruikt Verzekeringkan jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Verzekeringkan persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Verzekeringkan voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Verzekeringkan worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, User ID, Telefoonnummer
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:Direct marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Post/factuuradres
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Post/factuuradres
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Retargeting
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Post/factuuradres
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Social media marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Post/factuuradres
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Behavioural targeting
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Post/factuuradres
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:A/B testing
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadres
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Chatfunctie
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadres
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:Identiteitsverificatie
Gegevens:Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer Wettelijke verplichting
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Beveiliging van gegevens
Gegevens:Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer Wettelijke verplichting
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Credit check
Gegevens:Afbeeldingen, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer Wettelijke verplichting
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:Marktonderzoek
Gegevens:Gewoonten, Levensstijl, Surfgedrag, NAW-gegevens, E- mailadres
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Verzekeringkan heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Verzekeringkan over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Verzekeringkan. Je kunt verzoeken dat Verzekeringkan je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Verzekeringkan te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Verzekeringkan of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Verzekeringkan te verkrijgen. Verzekeringkan zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat

Verzekeringkan je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Verzekeringkan

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@kredietkan.nl. Verzekeringkan zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Verzekeringkan een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Verzekeringkan je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers

Het kan zijn dat Verzekeringkan verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Verzekeringkan ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Verzekeringkan worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Verzekeringkan worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Verzekeringkan je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@kredietkan.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Verzekeringkan jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@kredietkan.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.